ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು:  ಸಂದೀಪ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು:  ದೀಪಕ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್
ವಿಳಾಸ:  

ಅಕ್ಷರ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ,
ಮೊದಲ ಮಹಡಿ,ಕೃಷ್ಣನಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ,
ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡು, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ದ.ಕ.

ಮೊಬೈಲ್:  9964214354, 9663153182